เป้าหมายของ ศ.ส.พ.

“เราอยู่เพื่อพัฒนาผู้นำคริสเตียนไทยให้มีใจรักพระเจ้า และให้ไปสร้างผู้นำคนอื่นที่จะสร้างผู้นำคนอื่นต่อๆไป”

    เรามุ่งเน้นการพัฒนาผู้นำคริสเตียนไทย หลักสูตรนี้ไม่ได้มีเพื่อสร้างสาวกหรือสำหรับผู้เชื่อใหม่ ผู้เรียนแต่ละคนจะต้องผ่านหลักสูตรพื้นฐานความเชื่อคริสเตียนก่อน และมีส่วนรับใช้พระเจ้าในคริสตจักรหรือมีแนวโน้มที่จะเป็นผู้นำในอนาคตจึงจะสามารถเข้าโครงการ ศ.ส.พ. ได้พันธกิจ
นี้มีเพื่อพัฒนาคนไทย ฉะนั้นหนังสือและคู่มือของเราทุกเล่มได้รับการแปลเป็นภาษาไทย หนังสือส่วนใหญ่ที่เราใช้ได้รับการแปลจากฉบับภาษาอังกฤษ ในอนาคต ศ.ส.พ. คาดหวังว่าจะมีหลักสูตรที่คนไทยเขียนและจัดทำขึ้นเอง

    เราอยากเห็นผู้เรียนรักในพระเจ้ามากยิ่งขึ้น เป้าหมายของโครงการนี้ไม่ใช่เพียงการสอนให้รู้เรื่องของพระเจ้ามากขึ้นเท่านั้น เป้าหมายแท้จริงคือให้ผู้เรียนได้รู้จักพระเจ้าและรักพระองค์มากขึ้น ซึ่งถ้าผู้เรียนคนใดที่ได้เรียนหลักสูตรนี้แล้วแต่เขาไม่ได้รักพระเจ้ามากขึ้นกว่าเดิม ก็ถือว่าผู้เรียนคนนนั้นล้มเหลว แต่ผู้เรียนคนใดที่เรียนหลักสูตรนี้แล้ว มีการเปลี่ยนแปลงชีวิตในแต่ละวันและรักพระเจ้ามากขึ้น แสดงว่าผู้เรียนคนนั้นประสบผลสำเร็จ

    เราต้องการเห็นผู้นำรุ่นต่อไป เราอยากเห็นผู้นำที่สามารถสร้างผู้นำรุ่นต่อไปได้อีก เราไม่ได้คิดถึงผู้นำเพียงรุ่นเดียวเท่านั้น แต่เราคิดถึงการพัฒนาผู้นำอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นการพัฒนาเพื่อทวีคูณซึ่งการจดจ่อผู้นำอยู่เพีียงรุ่นเดียวจะทำให้เราไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควร หลักสูตรนี้ออกแบบเพื่อให้ผู้เรียนสามารถถ่ายทอดความรู้แก่ผู้อื่น และในเวลาเดียวกันผู้เรียนต้องให้เวลากับการแบ่งปันสิ่งที่ตนได้รับให้แก่บุคคลอื่น