คำพยานเกี่ยวกับ ศ.ส.พ.

ขอบคุณพระเจ้านะครับ สำหรับหลักสูตร พัฒนาผู้นำ เรียกว่า ศ... เป็นหลักสูตรคริสตจักรขึ้นมา เป็นหลักสูตรที่เข้มข้นแล้วก็สมดูล อยากจะหนุ่นใจให้ลองดูศึกษานะ เพราะใช้ในหลายประเทศเกิดผลมาก แล้วยังคนที่ผ่านการอบรมในคริสตจักรของผม ก็เห็นมีทักษะในการรับใช้ดีขึ้น เพราะขณะที่พัฒนาอยู่ต้องใช้เวลาด้วยกันไกล้ชิดจริงๆ แล้วเขาเองกับผู้นำในคริสตจักร ความรู้และความเข้าใจพระคัมภีร์ ก็เห็นว่าดีขึ้นกว่าเดิมมากครับ

 

ศจ.ดร.ธีระ เจนพิริยประยูร ผู้บุกเบิก และ ศิษยาภิบาลผู้อาวุโส คจ.มหาพรกรุงเทพ

ขอขอบคุณพระเจ้า ดังนั้น ศ... จึงมีส่วนอย่างมากที่จะสร้างทีมมาช่วยเหลือผู้รับใช้ที่ปรณนิยัติเพื่อทำให้คริสตจักรนั้นเกิดผล การสร้างสมาชิกในคริสตจักรให้ขึ้นมาเป้นผู้นำที่จะเป็นทีมศิษยาภิบาลในการร่วมกันปรณนิบัติรับใช้พระเจ้าร่วมกัน

 

อ. พงษ์นคร แซ่อึ้ง ศิษยาภิบาล คจ.สระบุรี | ผู้นำศูนย์

สิ่งที่เห็นได้ชัดก็คือว่าจากคนที่ไม่กล้าพูด ไม่กล้าแสดงออก ก็สามารถพูด สามารถที่จะแสดงออก จากคนที่ไม่เคยคิดว่าจะช่วยสอน ก็สามารถที่จะลุกขึ้นมาช่วยสอน จากคนที่คิดว่าเทศนานั้นคงไม่มีโอกาสจะยืนอยู่ที่บนธรรมมาสน์ เขาก็สามารถที่จะขึ้นมาเทศนาช่วยเหลือเราได้ และจากการที่ไม่มีทีมร่วมรับใช้ ผู้ที่เข้ามารู้สึกว่าเคียงบ่าเคียงไหล่กับเราตลอดเวลา

ศจ. สมใจ คิดถูก ศิษยาภิบาล คจ.ขุนหาญ | ผู้นำศูนย์ | กรรมการ ศ.ส.พ.

รู้สึกประทับใจในบทเรียน ศ... มากๆ 10 วิชาสิ่งที่เราได้เรียนมาในบทเรียนสามารถที่จะนำมาประยุกต์ใช้ได้จริงในชีวิตประจำวันและการรับใช้ได้

 

พริ้มพรรณ พรวงค์ทอง สมาชิก คจ.ขุนหาญ | อดีตผู้นำศูนย์ | อดีตผู้เรียน

... เป็นสักสูตรที่สามารถศึกษาได้ทุกระดับ ฆราวาสอย่างเราเองก็มามารถที่จะเรียนได้ถึงแม้ว่าเราไม่ได้จบจากโรงเรียนพระคริสตธรรมก็ตาม ผลักสูตรของ ศ... เป็นบทเรียนที่เข้าใจง่ายแม้ว่า บุคคลนั้นจะเรียนไม่จบก็ตาม ขอขอบคุณพระเจ้าที่ยังมีหลักสูตรนี้ออกมาให้เราได้ศึกษาซึ่งเป็นเสมือนโรงเรียนพระคริสตธรรมในคริสตจักรของเรา

อ. สุพจน์ การไรนอก อาจารย์ คจ.วังสามมอ | อดีตผู้นำศูนย์

สำหรับสิ่งที่ผมได้รับจาก ศ... ก็คือชีวิตฝ่ายวิญญาณของผมได้รับการพัฒนาและเติบโตขึ้น และได้รับการพัฒนาการเป็นผู้นำ ตอนนี้เป็นผู้นำของคริสตจักร ช่วยศิษยาภิบาลเทศนา สั่งสอน ขอบคุณ ศ... มากครับ

อ. กวิน อำไพพงษ์ กรรมการ ศ.ส.พ. | อดีตผู้นำศูนย์ | อดีตผู้เรียน

อ่านความคิดเห็นของคนอืนเกี่ยวกับ ศ.ส.พ.