หลักสูตรของ ศ.ส.พ.

หลักสูตรของ ศ.ส.พ. มี 2 ระดับ ทั้งหมด มี 12 วิชา

ระดับที่ 1 คือ ‘พื้นฐานชีวิตคริสเตียน’ มี 4 วิชา สอนพระคัมภีร์และหลักศาสนศาสตร์ซึ่งเป็นข้อมูลที่จำเป็นสำหรับการพัฒนาชีวิตของผู้เชื่อใหม่หรือสมาชิกในคริสตจักร ระดับที่ 1 ราคาหนังสือเล่มละ 300 บาท

ระดับที่ 2 คือ ‘ผู้นำคริสเตียน’ มี 8 วิชา สอนพระคัมภีร์และหลักศาสนศาสตร์ให้ระดับเป็นผู้นำในคริสตจักร และเพื่อการสร้างสาวกอย่างเกิดผล ระดับที่ 2 ราคาหนังสือเล่มละ 500 บาท

Total Students
482
Total Centers
100
Total Churches
65
Total Graduates
84

To find out how you can partner with us.