หลักสูตรของ ศ.ส.พ.

หลักสูตร

หลักสูตรของ ศ.ส.พ. มี 2 ระดับ ระดับที่ 1 มี 4 วิชา และระดับที่ 2 มี 8 วิชา ที่สอนพระคัมภีร์และศาสนศาสตร์ซึ่งเป็นข้อมูลที่จำเป็นสำหรับผู้เชื่อทุกคนและการสร้างผู้นำในคริสตจักรท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพ

การอบรม

ศ.ส.พ. มีการอบรมสำหรับการเป็นผู้นำศูนย์ทั้งในระดับที่ 1 และระดับที่ 2 และมีการอบรบในหัวข้อพิเศษต่าง ๆ ผ่านการเข้าค่ายของ ศ.ส.พ. ให้กับผู้นำศูนย์และผู้เรียนด้วย เช่น การบำบัดรักษาภายในจิตใจ ทักษะการเป็นผู้นำแบบโค้ช และการบริหารจัดการเงิน เป็นต้น