ศูนย์ที่เปิดใหม่ ปี 2017

ขอบคุณพระเจ้าสำหรับปี 2017 ที่ผ่านมา มี 4 ศูนย์การเรียนที่ได้เปิดการเรียนการสอน ทาง ศ.ส.พ.รู้สึกซาบซึ้งใจมากที่มีผู้ให้ความสนใจเรียนในระบบของ ศ.ส.พ.มากยิ่งขึ้น ขอพระเจ้าอวยพระพรผู้นำศูนย์และผู้เรียนทุกท่านที่จะได้เรียนรู้เรื่องราวของพระเจ้ามากยิ่งขึ้น ร่วมกันรับใช้ให้พันธกิจของพระเจ้าเกิดผลมากมายสืบไป

1.  ศูนย์ อ.อุเทน  อินทร์ไชย (จ.ร้อยเอ็ด)

เริ่มเรียน 13 กุมภาพันธ์ 2017 มีผู้เรียน 4 คน

2.  ศูนย์ อ.มาร์ค  เมอร์ฟี (จ.อุดรธานี)

เริ่มเรียน 9 พฤษภาคม 2017 มีผู้เรียน 6 คน

3.  ศูนย์พระคริสตธรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ NBS (จ.ขอนแก่น)

อ.กิตติยา  เมอร์ฟี (ผู้สอน)  เริ่มเรียน 30 มิถุนายน 2017 มีผู้เรียน 4 คน

4.  ศูนย์ อ.ภัทรธิชา  ภัทรเมษสิยาห์กุล (จ.สุรินทร์)

เริ่มเรียน 6 กันยายน 2017 มีผู้เรียน 5 คน

ใส่ความเห็น