ศูนย์ที่เปิดใหม่ปี 2018

ขอบคุณพระเจ้าสำหรับปี 2018 ที่ผ่านมาที่คริตจักรท้องถิ่นได้ให้ ศ.ส.พ.มีส่วนในคริสตจักร เพื่อสร้างผู้นำที่จะมีส่วนในการรับใช้พระเจ้า ในปี 2018 มี 4 คริสตจักรที่เปิดศูนย์ใหม่

  1. คริสตจักรชิโลห์เพรสไบทีเรียน  จังหวัดเชียงใหม่
  2. คริสตจักรรวมมิตรเขาค้อ  จังหวัดเพชรบูรณ์
  3. คริสตจักรมหาพรวะตะแบก  จังหวัดชัยภูมิ
  4. คริสตจักรสายน้ำแห่งชีวิตบรบือ  จังหวัดมหาสารคาม