ยินดีต้อนรับผู้รับใช้พระเจ้าคนใหม่

ขอบคุณพระเจ้าสำหรับครอบครัวมิชชั่นนารี อ.มาร์ค และ อ.กิตติยา เมอร์ฟี ที่ได้ร่วมรับใช้พระเจ้ากับ ศ.ส.พ. ทำให้มีสิ่งใหม่เกิดขึ้นที่เป็นพระพรต่องานของพระเจ้าอย่างมาก ขอพระเจ้าอวยพระพรครอบครัวของอาจารย์ให้ได้รับพระพรจากพระเจ้าและเป็นพระพรสู่ผู้คน คริสตจักร และพันธกิจต่างๆ ที่ท่านรับใช้ต่อไป

ขอบคุณพระเจ้าสำหรับ อ.ณัฐธิดา สว่างนึก ที่ได้เข้ามาร่วมรับใช้กับ ศ.ส.พ. ในการแก้ไขหลักสูตร ขอพระเจ้าประทานสุขภาพที่แข็งแรง สติปัญญาในการรับใช้พระเจ้า และขอพระเจ้าทรงอวยพระพรให้การแก้ไขหลักสูตรได้รับการพัฒนาให้ดียิ่งๆ ขึ้นไป

ใส่ความเห็น