คำพยานจากผู้เรียน

“ดิฉันขอบคุณพระเจ้าที่ได้มีโอกาสเรียน ศ.ส.พ. ทำให้ได้รับความรู้ อ่านพระคัมภีร์และใช้พระคัมภีรือย่างมีประสิทธิภาพ ยิ่งกว่านั้นดิฉันได้มีความหิวกระหายการเติบโตฝ่ายจิตวิญญาณมากยิ่งขึ้น บทเรียนมีคำสอนต่างๆทำให้ดิฉันได้เข้าใจและได้เติบโตในพระเจ้า เป็นที่พอพระทัยพระเจ้า เรียนแล้วเห็นผลดีจริงๆค่ะ”