ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่จบหลักสูตร

สำหรับปี 2018 ที่ผ่านมามีผู้เรียน 2 ศูนย์ที่เรียนจบหลักสูตรการสร้างผู้นำของ ศ.ส.พ.  ขอบคุรพระเจ้าสำหรับผู้เรียนทุกคนที่บากบั่นและสัตย์ซื่อในการเรียนรู้ที่จะเป็นสาวกและผู้นำที่ดีของพระเจ้า  ขอพระเจ้าทรงโปรดอำนวยพรให้ผู้เรียนทุกคนที่จะไปเกิดผลเพื่อพระเจ้า…ดังคำขวัญของ ศ.ส.พ. ที่ว่า “พัฒนาเพื่อผลทวีคูณ”

  1. ศูนย์ ศ.ส.พ. จากจังหวัด นครพนม
ศูนย์ ศ.ส.พ. จาก จังหวัดนครพนม

 

 

 

 

 

2. ศูนย์ ศ.ส.พ. จาก จังหวัดเชียงใหม่

ศูนย์ ศ.ส.พ. จังหวัดเชียงใหม่