กำหนดการอบรมผู้นำศูนย์ที่จะถึงเร็ว ๆ นี้

ขอแจ้งให้ผู้สนใจทราบว่าจะมีการอบรมผ้นำศูนย์ตางต่อไปนี้

  • ระดับที่ 1 วันที่ 6-9 กุมภาพันธ์ 2024 (อุดรธานี)
  • ระดับที่ 2 วันที่ 12-14 มีนาคม 2024
  • ระดับที่ 1 วันที่ 7-10 พฤษภาคม 2024
  • ระดับที่ 1 วันที่ 10-13 กันยายน 2024
  • ระดับที่ 2 วันที่ 17-19 กันยายน 2024

สนใจติดต่อเจ้าหน้าที่ ศ.ส.พ. ได้นะครับ

อีเมล์: sspthai2012@gmail.com

โทรศัพท์: 085-032-3040