การเฉลิมฉลองยิ่งใหญ่

ค่ายเฉลิมฉลองครบรอบ 10 ปี ศ.ส.พ.

ผ่านไปเป็นที่เรียบร้อยแแล้วสำหรับค่าย Waves of Joy ค่ายเฉลิมฉลองครบรอบ 10 ปี ศ.ส.พ. เมื่อวันที่ 23-25 กุมภาพันธ์ 2013 ณ อ่าวมะนาว จ.ประจวบคีรีขันธ์ มีผู้ที่มาร่วมแสดงความยินดีในค่ายครั้งนี้ทั้งหมด 169 ท่าน มีทั้งผู้นำศูนย์ ผู้เรียน ศิษย์เก่าและผู้ติดตาม ภาพบรรยากาศภายในงานมีทั้งความประทับใจ ความสนุกสนานและความชื่นชมยินดี มีการมอบรางวัลให้กับศูนย์ดีเด่น ผู้นำศูนย์ดีเด่นและผู้เรียนดีเด่นในแต่ละวิชา นอกจากนั้นแล้ว ยังได้รับคำหนุนใจจาก ดร.ล้อค ฮา จัน, อ.ภาวิณี เชษฐิ์ศุทยางกูร พร้อมทั้งแขกคนสำคัญท่านอื่น ๆ ที่ได้มาเข้าร่วมในค่ายครั้งนี้ อาทิเช่น อ.เจเน็ต ควีนแลน ผู้อำนวยการสยามมิชชั่น อ.ลิขิต เพอซันส์ ทั้งนี้ยังมี VDO แสดงความยินดีจาก อ.ดิเร็ก เบอร์เน็ต อดีตผู้อำนวยการ ที่ส่งภาพตรงมาจากประเทศแคนาดา ทั้งนี้ขอขอบคุณพี่น้องทุกท่านที่มาร่วมเฉลิมฉลองค่ายครั้งนี้กับเรา หวังเพียงอย่างยิ่งว่าจะมีโอกาสได้มาร่วมค่ายแบบนี้ในโอกาสต่อไป