การอบรมผู้นำศูนย์ใหม่

ขอบคุณพระเจ้าสำหรับการอบรมผู้นำศูนย์ใหม่ ในวันที่ 16-19 เดือนพฤษภาคม ปี 2017 ที่ผ่านมา มี 6 ท่านที่เข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้ ขอบคุณพระเจ้าสำหรับ 2 ท่านที่มาจากประเทศลาว ขอพระเจ้าอวยพระพรผู้เรียนและงานของพระองค์ที่ประเทศลาวให้แผ่กว้าง ขยายออกไปจนสุดปลายแผ่นดินโลก

จะมีการอบรมครั้งต่อไปในวันอังคารที่ 13 ถึง วันศุกร์ที่ 16 เดือนมีนาคม ปี 2018 ฝากให้พี่น้องประชาสัมพันธ์ผู้ที่สนใจเข้ารับการอบรมเพื่อเป็นศูนย์ใหม่ในคริสตจักรของท่านและอธิษฐานเผื่อการอบรมในครั้งนี้ด้วย

ใส่ความเห็น