กำหนดการอบรมผู้นำศูนย์ที่จะถึงเร็ว ๆ นี้

ขอแจ้งให้ผู้สนใจทราบว่าจะมีการอบรมผ้นำศูนย์ตางต่อไปนี้

  • ระดับที่ 2 วันที่ 22-24 กันยายน 2020
  • ระดับที่ 1 วันที่ 27-29 ตุลาคม 2020

สนใจติดต่อเจ้าหน้าที่ ศ.ส.พ. ได้นะครับ

อีเมล์: sspthai2012@gmail.com

โทรศัพท์: 085-032-3040